Peter Rechnitzer Thomsen

Peter Thomsen

Klinikkens indehaver og behandler.
Du kan få lidt mere at vide om, hvem han er og hvad han kan ved at klikke på dette link: Om behandleren.

Du kan også læse om den bog han har skrevet om styrketræning ved at klikke på titlen her nedenunder:

Nøden driver værket, en bog om styrketræning af Peter Rechnitzer Thomsen

 

Sundhedscheck

Kend din sundhedsprofil...
...det gør dig i stand til at handle.

Et sundhedscheck består af:

Måling af Body Mass Index (BMI) og fedtprocent:
Målingen foretages ved brug af en speciel vægt, som undersøger kroppens sammensætning i forhold til fedtmasse, muskelmasse og energiforbrug.

Blodtryksmåling:
Gennemføres med blodtryksapparat og overarmsmanchet. Du får derved viden omkring dit hjertes arbejdsbelastning.

Knoglescreening:
Røntgenscreening for knogleskørhed/-afkalkning.
Meget relevant for kvinder over 40, men også for mænd over 50.

Opsamling på undersøgelserne.
De fundne værdier sammenfattes nu til en generel helbredsprofil, hvor du rådgives omkring, hvilke risikofaktorer, du bør tage hensyn til.
Endvidere udleveres relevante træningsprogrammer til livsstilsændringer i forhold til dine undersøgelsesresultater.

Formål:

Et sundhedscheck har til formål at undersøge, om der er risikofaktorer, der skal handles på.
Ofte reagerer man først, når symptomerne bliver så generende, at livskvaliteten trues.
Du kan sætte tidligt ind med forebyggelse og screening af helbredet ved at få foretaget
et sundhedscheck.

Erfaring viser, at mange livsstilsrelaterede sygdomme, f. eks. et forhøjet blodtryk eller begyndende diabetes type 2 (gammelmandssukkersyge) kan bedres markant ved bl. a. den rette motion og med livsstilsændring.
Undersøgelserne og efterfølgende samtale tager ca. 25 - 30 min. pr. person.
Et sundhedscheck kan afholdes som et selvstændigt tiltag, eller i forbindelse med andre tiltag, som event, eller som selvstændigt arrangement. Vi uddyber meget gerne ovenstående, og tilretter det gerne i forhold til din virksomhed.

RECHNITZER'S har mange års erfaring med sundhedsordninger på arbejdspladsen, herunder:
....massage
....styrketræning
....sundhedsprofiler
....ergonomi

Du kan stille spørgsmål til behandleren direkte her på siden:

Har du spørsmål som du ønsker at stille os angående dine problemer og/eller behandlingen, så er du velkommen til at skrive til os her. Dine spørgsmål vil altid blive besvaret af Peter Thomsen, og de vil selvfølgelig blive behandlet fortroligt.